The Evil Within

زیبارویان پدرخوانده؛ نگاهی به شخصیت‌های زن خلق شده توسط استاد شینجی میکامی

زیبارویان پدرخوانده؛ نگاهی به شخصیت‌های زن خلق شده توسط استاد شینجی میکامی

از شخصیت‌های ضعیف و ترسو خوشش نمی‌آید. از شخصیت‌های زنی که هیچ نقشی در داستان ندارند و صرفاً برای پرکردن صفحه نمایش و نشان دادن برجستگی‌های بدنشان خلق می‌شوند بی‌زار است ... ادامه مطلب