فناوری

مشکل نویز در مانیتور ناشی از چیست؟ و راهکار آن چه می‌باشد؟

مشکل نویز در مانیتور ناشی از چیست؟ و راهکار آن چه می‌باشد؟

نویز ثابت و استاتیک یا تکرار شونده در مانیتور متصل شده به رابط شما اغلب ناشی از یک گراند لوپ می‌باشد. یک گراند لوپ زمانی رخ می‌دهد که مسیرهای چندگانه بین دو یا چند قطعه تجهیزات وجود داشته باشد ... ادامه مطلب