پیشنهاد فیلم

روز داوری؛ چرا ترمیناتور 2 یکی از بهترین فیلم‌های علمی تخیلی تاریخ است؟

روز داوری؛ چرا ترمیناتور 2 یکی از بهترین فیلم‌های علمی تخیلی تاریخ است؟

با انتشار دنباله‌های ضعیف و ناامیدکننده فیلم‌های اکشن علمی-تخیلی طی سال‌های اخیر به سختی می‌توان این موضوع را به یاد آورد یا حتی به آن باور داشت که دنباله‌ی یک فیلم موفق می‌تواند نسبت به عنوان اصلی یک پیشرفت محسوب شود ... ادامه مطلب