Capcom

15 سال گذشت و هم‌چنان چشمانم شیدای Okami هستند

15 سال گذشت و هم‌چنان چشمانم شیدای Okami هستند

کپکام تو با هنرصنعت بازی‌های ویدئویی چه کردی؟ به راستی که بازی‌های ویدئویی تا حدودی پیشوند هنر را مدیون تو هستند. Resident Evil، Devil May Cry، Dino Crisis و Okami تنها گوشه‌ای از دلربایی تو در هنرصنعت بازی‌های ویدئویی هستند ... ادامه مطلب