Summer Game Fest

در سامر گیم فست 2023 چه گذشت بازی‌های معرفی شده در summer game fest 2023 بازی prince of persia lost crown بازی sand land بازی final fantasy 7 rebirth

در سامر گیم فست 2023 چه گذشت

سامر گیم فست 2023 Summer Game Fest 2023 طبق معمول با هایپ‌های فراوان جف کیلی از راه رسید و در نهایت یک نمایش معمولی را برای گیمرها به ارمغان آورد. البته این مراسم میزبان چند بازی شایسته نیز بود. در ادامه با ساویس‌گیم همراه شوید تا به این بپردازیم که در سامر گیم فست 2023 چه گذشت ... ادامه مطلب