Pokemon

15 سانسور عجیب در تاریخ هنرصنعت بازی‌های ویدئویی

15 سانسور عجیب در تاریخ هنرصنعت بازی‌های ویدئویی

وقتی صحبت از سانسور و ممیزی به میان می‌آید خیلی از دوستان تصور می‌کنند که این موضوع فقط مختص به کشور عزیزمان ایران است، غافل از اینکه این موضوع امری جهانی و طبیعی است. سانسور خوب است. سانسور بد است. سانسور عالی است، تا زمانی که متوجه آن نشده باشید ... ادامه مطلب