مایکروسافت

مایکروسافت در حال بررسی شرایط برای معرفی گیم پس ارزان‌تر ولی با تبلیغات است

مایکروسافت در حال بررسی شرایط برای معرفی گیم پس ارزان‌تر ولی با تبلیغات است

مایکروسافت در حال حاضر سرویس گیم پس را در ۲ حالت معمولی و آلتیمیت ارائه می‌هد. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته در حال ارزیابی امکان معرفی گیم پس ارزان‌تر ولی همراه با تبلیغات است ... ادامه مطلب