Horizon Zero Dawn

نقد و بررسی بازی Horizon Zero Dawn | زیر خط افق؛ رویایی زیباتر از واقعیت

نقد و بررسی بازی Horizon Zero Dawn | زیر خط افق؛ رویایی زیباتر از واقعیت

Horizon Zero Dawn در کل محدودیتی برای محتوای ارائه شده‌اش ایجاد نمی‌کند و تمامی عناصر آن در شرایطی مطلوب قرار دارند. از ماجراجویی عظیم در جهانی قابل لمس و باورپذیر تا به ثمر رسیدن داده‌های تلفیقی در بازی، همگی یک عنوان با اصالت و با شخصیت را ترسیم کرده‌اند که به طور حتم می‌تواند رضایت اکثر بازی دوستان را در پی داشته باشد ... ادامه مطلب