خدای جنگ

آخرین نفس‌های خدایان المپ؛ مروری بر بازی خدای جنگ: شبح اسپارتا

آخرین نفس‌های خدایان المپ؛ مروری بر بازی خدای جنگ: شبح اسپارتا

خدای جنگ: شبح اسپارتا در سال 2010 توسط Ready At Dawn روی کنسول دستی PSP عرضه شد. در سالی که خدای جنگ 3 سر و صدای زیادی را ایجاد کرده بود، شبح اسپارتا بی سر و صدا آمد و استانداردهایی تازه را برای کنسول‌های دستی ترسیم کرد ... ادامه مطلب