Rust

Rust

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی Rust به علاوه‌ی آموزش

تنها هدف در بازی Rust بقاست. همه چیز در این جزیره‌ی ملعون قصد جان شما را دارد. زیست بوم طبیعی جزیره و سایر افراد برای بقا می‌جنگند و شما باید برای این‌که یک شب بیش‌تر زنده بمانید، به آب و آتش بزنید ... ادامه مطلب