Annapurna Interactive

در Annapurna Interactive Showcase 2023 چه گذشت بازی lorelei and the laser eyes بازی mundaun بازی bounty star

در Annapurna Interactive Showcase 2023 چه گذشت

حقیقتاً از تعدد مراسم‌های بازی که اکثراً بی محتوا بودند خسته شده بودیم و دلمان برای مرحوم E3 که 3 روز پر هیجان را برایمان به ارمغان می‌آورد تنگ شده بود، با ناامیدی به تماشای Annapurna Interactive Showcase 2023 نشسته بودیم اما در پایان لبخند رضایت بر لب داشتیم ... ادامه مطلب