پی سی

نقد و بررسی بازی Flower؛ قیام طبیعت بر علیه صنعت

نقد و بررسی بازی Flower؛ قیام طبیعت بر علیه صنعت

خالقان با ظرافتی مثال زدنی پیام مورد نظرشان را به مخاطب القا می‌کنند. بدون هیچ نگاه متعصبانه‌ای Flower نمایان‌گر لحظه‌های دل‌پذیر است. عنوانی که برای یادآوری خاطرات زیبایی‌اش باید به تجربه‌ی چندین باره‌ی آن نشست ... ادامه مطلب